Μεγάλη Μύηση, Περού 2019

2019-11-09T15:06:12+02:00

HATUN KARPAY είναι η Μεγάλη Μύηση, μια σειρά από τελετουργίες - πρακτικές που δίνονται από τον ιερέα-δάσκαλο προς τον μαθητή paqo, της παράδοσης των Άνδεων. Η σειρά των πρακτικών αυτών,