23-24 Ιουλίου 2016.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ των θεραπευτικών μεθόδων των Άνδεων, όπως εφαρμόζονται από τους απογόνους των Ίνκας.

Παραδοσιακές μέθοδοι, χωρίς προσμίξεις με νεωτερισμούς.

Μετά το πέρας του Εργαστηρίου, θα μπορείτε να εφαρμόζετε τις πρακτικές αυτές για θεραπευτικούς λόγους.